Archívum

2010. május archívuma

??rbócozat

2010. május 31. hétfő Nincsenek hozzászólások

??rbocozat

– ??rbocok – feladatuk teljesen világos és egyértelmü, nevezetesen a vitorlarudak tartása.

Az árbocok általában a hajo hosszanti tengelyvonalában többé-kevésbbé függölegesen felállitott, felfelé kuposan elvékonyodo rudak. A kinai dzsunkáknál léteztek olyan árbocok, amiket a tengelyvonalon kivül tetszés szerint a jobb vagy baloldalon voltak felállitva.

Az elsö korai árbocok un. szálárbocok ( Pfahlmast- en ) , azaz egy darab egyenes fatörzsböl kifaragott rudak voltak. ( I.e. egyiptomi és görög stb. hajok, késöbb pl. wikingek,dauk, gályák, sebekek stb.)

A hajok növekedésével azután megjelentek az un. épitett árbocok, amik hosszanti irányban egymáshoz erösitett több – 4-8 db kifaragott gerendákbol álltak.Ez ugyan nekünk modellméretben nem igazán érdekes.

Az egyre magasabb árbocok megjelenése aztán egy ujabb problémát okozott. Egyrészt egyre nehezebb volt megfelelö vastag és hosszu egyenes fatörzset találni, másrészt az egy darabbol készitett magas árbocok felfelé egyre gyengébbek lettek.Valamikoraz 1400-as évek közepén megjelentek az árboctoldatok, amik eleinte csak egyszerüen a törzs felsö felére egyszerü kötélbandázsokkal voltek felerösitve.

Nem tudom s nem is akarom az összes variácioját az árbocoknak itt bemutatni.

A gályák, sebekek s a dauk árbocfejei négyszögletesre voltak kialakitva. Ezek a négyszögletes fejek lehettek az eredeti árbocokbol ( értsd fatörzsekböl ) kifaragva, ill. az árboc végére csapolással rögzitve ) Ezekbe a négyszögletes fejekbe aztán egy vagy több csiga volt beépitve az ejtö s a karköteleknek.

Részletesebben tárgyaljuk a több részböl állo árbocokat, amik gyakorlatilag 1500-tol 1820-ighasonloan voltak felerösitve.

1.ábra: az árbocok és árbocrészek valamint viturlarudak beosztása s elnevezése egy négyárbocos hajón, kb. 1810-ig

1. ábra

A.- Orrárboc ( Bugspriet ); B.- Elöárboc ( Fockmast ); C.- Föárboc ( Großmast, Hauptmast ); D.- Besanárboc ( Besanmast ); E.- Bonaventura árboc ( Bonaventuramast ); 1.- Orrárboc; 2.- Orrárbockönyök ( Bugsprietknie ); 3.- Az orrárbocderék árbockosara ( Sprietmars ); 4.- Orrárbocderék ( Sprietmast ); 5.- Zázszlórúd ( Flaggstock ); 6.- Bugdálórúd ( Stampfstock ); 7.- Klüverárboc – az orrárbocderék késöbbi változata ( Klüverbaum ); 8.- Vakvitorlarúd; 9.- Felsö vakvitorlarúd; 10.- Elöárboctörzs 11.- Az elöárboc kosara ( Fockmars ) ; 12.- Elöárboc-derékszár ( Fockstenge ) ; 13.- Az elöárboc-derékszár árbockosara ( Vorbrammars ) ; 14.- Elöárbocsudár ( Vorbramstenge ) ; 15.- Az elöárboc-royalszár terebje ( Vorroyalmars ) ; 16.- Elöárboc-royalszár ( Vorrroyalstenge ) ; 17.- Zászlórúd; 18.- Elövitorlarud ( Fockrah ) ; 19.- Elöderékvitorlarud ( Vormarsrah ) ; 20.- Elösudárvitorlarud ( Vorbramrah ) ; 21.- Elöroyalvitorlarud ( Vorroyalrah ) ; 22.- Föárboctörzs ; 23.- A föárboc kosara ( Großmars ) ; 24.- Föárboc-derékszár ( Großstenge ) ; 25.- A föárboc-derékszár árbockosara ( Großbrammars ) ; 26.- Föárboc-sudárszár ( Großbramstenge ) ; 27.- A föárboc-royalszár terebje ( Großroyalmars ) ; 28.- Föárboc-royalszár ( Großroyalstenge ) ; 29.- Zászlórud ; 30.- Fövitorlarud ( Großrah ) ; 31.- Föderékvitorlarud ( Großmarsrah ) ; 32.- Fösudárvitorlarud ( Großbramrah ) ; 33.- Föroyalvitorlarud ( Großroyalrah ) 34.- Besanárboc ( Besanmast ) ; 35.- A besanárboc kosara ( Besanmars ) ; 36.- Besanderék ( Besanmarsstenge ) ; 37.- A besanderék kosara ( Kreuzmars ) ; 38.- Besansudár ( Besanbramstenge ) ; 39.- Szászlorud ; 40.- Besan latinvitorlarud ( Besanrute ) ; 41.- A besanárboc „ vak „ rudja, azaz nem hordott vitorlát, kb. 1600-tol ( Bagienrah ) ; 42.- Besanderékrud kb. 1600-tol ( Kreuzrah ) ; 43.- Besansudárrud kb. 1600-tol ( Kreuzbramrah ) ; 44.- Besanderék latinvitorlarud kb.1600-ig ( Oberbesanrutr ) ; 45.- Besansudár latinvitorlarud kb. 1660-ig ( Brambesanrute ) ; 46.- Bonaventura árboc ( Bonaventurmast ) ; 47.- A bonaventura árboc kosara ( Bonaventurmars ) ; 48.- Bonaventura derékszár ( Bonaventurstenge ) ; 49.- Szászlorud ; 50.- Boaventura latinvitorlarud ( Bonaventurrute ) ; 51.- Bonaventura derék latinvitorlarud ( Oberbonaventurrute ) ; 52.- Szászlóárboc ( Flaggmast ) ; 53.- Papagájrud ( Papagaistock, Ausleger )

2.ábra – az árbocok és árbocrészek valamint vitorlarudak beosztása és elnevezése 1810-töl

2. ábra

A.- Orrárboc; B.- Elöárboc; C.- Föárboc; D.- Keresztárboc ( Kreuzmast ); E.- Besanárboc; 1.- Orrárboc; 2.- Bugdálorud ( Stampfstock ); 3.- Orrárbocderék ( Klüverbaum ); 4.-Orrárbocsudár ( Aussenklüverbaum ); 5.- Elöárboctörzs; 6.- Elöárboc kosár; 7.-Elöárbocderék; 8.- Elöárbocderék kosár; 9.- Elöárbocsudár;m 10.- Elöárbocroyalszár ( Vorroyalstenge ) ; 11.- Elövitorlarud ; 12.- Also elöderékvitorlarud ( Voruntermarsrah ) ; 13.- Felsö elöderékvitorlarud ( Vorobermarsrah ) ; 14.- Also elösudárvitorlarud (Vorunterbramrah ) ; 15.- Felsö elösudárvitorlarud ( Voroberbramrah ) ; 16.- Elöroyalvitorlarud ( Vorroyalrah ) ; 17.- Elöskyvitorlarud ( Vorskyrah ); 18.- Föárboctörzs ; 19.- Föárboc kosár ; 20.- Föderékszár ; 21.- Föderék árbockosár ; 22.- Fösudárszár; 23.- Föroyalszár ; 24.- Fövitorlarud ; 25.- Also föderékvitorlarud ; 26.- Felsö föderékvitorlarud ;27.- Also fösudárvitorlarud ; 28.- Felsö fösudárvitorlarud ; 29.- Föroyalvitorlarud ; 30.- Föskyvitorlarud; 31.- Keresztárboctörzs ; 32.- Keresztárboc kosár ; 33.- Keresztderékszár ; 34.- Keresztderék kosár; 35.-Keresztsudárszár ; 36.- Keresztroyalszár ; 37.- Keresztvitorlarud ; 38.- Also keresztderékvitorlarud ;39.- Felsö keresztderékvitorlarud ; 40.- Also keresztsudárvitorlarud ; 41.- Felsö keresztsudárvitorlarud ;42.- Keresztroyalvitorlarud; -43.- Besanárboc ; 44.- Besanárboc kosár ; 45.- Besanderékszár ; 46.- Besan ágasfa ( Besangaffel ); 47.- Bumfa ( Besanbaum ) ; 48.- Zászlogaffel ( Flaggengaffel )

3.ábra- Egy tipikus háromrészes árboc részei

3. ábra

1.- Talpcsap ( Spurzapfen ); 2.- ??rbocláb ( Mastfuß ); 3.- Fedélzet ( Deck ), 4.- Gallér ( Fischung ), 5.- ??rbockampó ( futokötél lekötéséhez ) (Mastklampe ), 6.- Törzs ( Untermast ), 7.- Héjazat ( hosszanti megerösités, kb. 1700 után ) ( Schalung ), 8.- Bandázs-ok ( Wuling-s ), 9.- ??rbocpofák (Mastbacken ), 10.- Hosszszáling ( Marslängssaling ); 11.- Keresztszáling ( Marsquersaling ); 2.- Tereb ( ??rbockosár ) ( Mars ); 13.- ??rbocfej ill. árbocnyak ( Masttop ); 14.- Szamárfej ( Eselshaupt ); 15.- Derékszárláb (Stengefuß ); 16.- Zárofa ( Sclossholz ); 17.- Derékszár ( Marsstenge ); 18.-Derékszárpofák ( Stengebacken ); 19.- Hosszszáling (Bramlängssaling); 20.- Keresztszáling ( Bramquersaling ); 21.-Derékszárfej ill. nyak ( Stengetop ); 22.- Szamárfej ( Eselshaupt ); 23.-Sudárszárláb ( Bramstengefuß ); 25.- Sudárszár ( Bramstenge ); 26.-Royálszár vagy zászlorud ( Royalstenge oder Flaggstenge ); 27.-Zászlogomb ( Flaggenknopf )

Törzsek ( Untermast )

A legalsó s leghosszabb s legvastagabb árbocrészek.  A föárboc törzse kb. a föfedélzettöl lefelé kissé kuposan volt kialakitva, s az állgerincen egyfajta keretszerkezetbe volt beültetve.  A fedélzeteken felfelé pedig un. gallérral voltak rögzitve.  Az elöárboc talpa a korai Karrackok ill. Galeonoknál kb. az orrtöke közepén állt, s ott volt rögzitve. Késöbb amikor az elöárbocok egyre hátrább kerültek, szintén az álgerincen.  A Besanárboc talpa vagy az also ütegfedélzeten állt, ritkábban a föfedélzeten.  A Bonaventura talpa eleinte majd pontosan a fartöke fölött állt vagy a föfedélzeten, vagy egy fedélzettel fölötte, mig el nem tünt.  Az árboctörzs felsö részén egy nyakat alakitottak ki, ami angol hajoknál négyszögletes, europai hajoknál hengeres volt. A törzs nyak alatti részét két oldalt egyenesre faragták, s erre erösitették, szögelték a pofákat, amik a hossz és keresztszálingokat tartották.

4. ábra

4.ábra – ??rbocfejekBaloldalon hengeres europai árbocnyak

Jobboldalon négyszögletes angol árbocnyak

A szálingokra voltaka terebek, népszerüen árbockosarak vagy varjufészkek rögitve, valamint ezeken nyugodtak a derékszárak.  A törzsek nyakára egy un. szamárfejet ( Eselshaupt ) erösitettek. A szálingok és a szamárfejek együttesen tartották a szárakat. ( Stenge-n) A szamárfejek angol változata egy egyszerü téglatest alaku fa hasáb volt, az elsö felén egy furattal a szárnak, a hátso felén egy hengeres vagy négyszögletes zsákfurattal, amivel a szamárfej az árboctörzs nyakára volt rögzitve.  Az europai változatnál a szamárfej felsö fele nagyjábol félköralakura volt kialakitva s az itt befaragott félköralaku nútokban futottak az alsó vitorlarudak ejtökötelei. Nézzük meg mégegyszer, hogyan is néz ki egy száling összeépitése:

5. ábra

5.??bra – Az árbocfei részei:

1.- ??rbocpofák

2.- Hosszszáling

3.- Keresztszáling

4.- „ Borjuk „ – ezeken feküdtek fel a csarnakok szemei

A száling egyes részeinek a méretei:

Föárboctörzshosszszáling: Hosszáling : Hossza 0.3-0.35 x föbordaszélesség a felsö fedélzet vonalában ; Magasság: 0,08 x hosszuság; Vastagság: 0.9 x magasság; Keresztszáling: hossz és vastagság egyenlö a hosszálingéval, a magasság pedig annak a fele.

A derékszálingok mérete 0.4-0.6 x törzsszáling, a sudárszálingokké 0.4-0.6 x derékszáling.

Az elöárboctörzs száling 0.8-0.9 x föárboctörzsszáling

Besanárbocszáling 0.6-x0.7 föszáling.

Bonaventiraszáling 0.4-0.5 föszáling.

A kisebb hajok és a modernebb hajok a sudárszálingjai nem hordtak sem terebet sem kosarat.

6. ábra

6.ábra – Sudárszáling 19.szd.-i hajoknál

1.- Derékszár; 2.- Derékszár nyak; 3.-Sudárszár; 4.- Szamárfej; 5.-Hosszszáling; 6.- Keresztszáling; 7.-Borjuk; 8.- Patráchelyzettartók

Az épitett szárakat kb. 1 méteres távolságban még kötélbandázsokkal, kötélbandázsokkal és fagyürükkel, késöbb vaspántokkal erösitették meg.

7.ábra

7.ábra – A bandázsok tipusai:

1.- Kötélbandázs

2.- Kötélbendázs fagyürükkel

3.- Vasgyürük fagyürük között

4.- Vasgyürük

5.- Vasgyürük és héjazat ( Schaling ) kötélbandázzsal

8.ábra

8.ábra – Kötélbandázs készitése

Szárak ( Stenge-n )

Derékszár ( Marsstenge )

A szár also fele a szamárfejig négyszögletesre ( késöbbi angol hajoknál nyolcszögletesre ) volt kialakitva.  A négyszögletes also rész also felében keresztben egy négyszögletes furatot alakitottak ki, amin egy keményfa csap volt áttolva, ezen a csapon feküdt fel a szár a szálingon. Ennek kb. a közepében ismét egy téglalap keresztmetszetü átmenö furatot alakitottak ki, amiben a szárleeresztö kötél csigája volt beerösitve.

9. ábra - a szárak kialakitása

– Sudárszár ( Bramstengte )

Mint a derékszárak, csak vékonyabb s rövidebb változatban.

-Szamárfejek, árbóckosarak, terebek

10. ábra

10.ábra – Szamárfejek

– felül- Vas szamárfejek a 19. szd.-ból

– középen – europai szamárfej méretei ( csak közelitö méretek, mert pl. A holland hajokon a szamárfej szélessége elérte a hosszuság méretét! )

– alul – angol szamárfej méretei

11. ábra - Szamárfejek kialakitása

12.ábra - ??rbóckosarak

13. ábra - Terebek

Az orrárbóc

14. ábra

14. ??bra – Orrárboc kb. 1700-ig

1.- Orrárboc; 2.- Könyök; 3.- Szamárfej; 4.-Hosszszáling; 5.- Hátsó keresztszáling; 6.-Elsö keresztszáling; 7.- Szár; 8.- Zárófa; 9.-Kosár; 10.- Püttingsvasak

15.ábra – Orrárboc kb. 1670-töl. 1. Orrárboc; 2.- Klüverfa; 3.- Szamárfej; 4.- Violin; 5.-Klüverfa bandázs kampó; 6.-Klüverfanyereg; 7.- Az orrárboc vas bandázsgyürüjei; 8.-Orrárbocbandázsnyereg16.ábra – Orrárbocfej 1780 után

1.- Orrárboc; 2.- Szamárfej; 3.- Violin; 4.- Nut a zászlorudnak; 5.- Elöderéktarcs; 6.- Csiga az elöderéktarcsnak; 7.- Elöderék rezerve tarcs; 8.- Csiga az elöbbinek

15. ábra

16. ábra

Táblázat az árbócok méretezéséhez

Táblázat1


Táblázat2

A táblázat a „ kerekfák „ ( Rundhölzer ) méretezéséhez a föborda legnagyobb szélességét veszi alapul, amit B – vel jelöl. ( Figyelem: a föbordaszélesség palánk nélkül értendö )

Példa: Föárboc ( Großmast ) L = 2,924B azaz 2,924 x B

O/ Deck= 0,023L azaz 0,023 x L – árbocátmérö a fedélzeten

L Top= 0,036 x L – az árbocnyak hossza

O/ Top= 0,570 x O/ – az árboc átméröje a nyak kezdeténél

( Ebben a cikkben az összes ábra Mondfeldtöl van )

Kategóriák:??rbócozat Cimkék:

Alapismeretek

2010. május 31. hétfő 1 hozzászólás
Kategóriák:Alapismeretek Cimkék:

Flämische Galeone 1593 – Der Bau – Teil3

2010. május 30. vasárnap Nincsenek hozzászólások

Exkurs: Darstellung der Planken auf einem Modell
Wir haben schon davon gesprochen, dass die Planken zw. der Berghölzer paralell mit denen gelaufen sind.

Ich möchte jetzt von der Befestigung der Planken und Berghölzer bei den echten Schiffen sprechen.

Die Planken – abgesehen von einigen Ausnahmen, wie. z.B. französische Galeeren – sind niemals genagelt worden, sondern mit Hartholzzapfen befestigt. Die Zapfen – Länge 30-40cm, Durchmesser 3-6cm – waren ein bisschen kegelig geschnitzt und in die vorgebohrte Löcher eng eingehammert. Die ausstehende “Köpfe” wurden abgeschnizt oder abgehobelt. In vielen Fällen hat man auch  diese große Zapfen aufgebohrt und in die Löcher kleinere Zapfen eingehammert. Die kleinere Zapfen hatten die grössere “ausgedehnt” und so sie enger und kräftiger zur Innenwand der Löcher gepresst.

Zapfen

1.- Spant; 2- Planke; 3.- Grosser Zapfen; 4.- Kleiner Zapfen

In dem Fall, wenn die Planken genagelt worden waren, hat man die Nägelköpfe auch in die Planken eingesenkt und die Bohrlöcher mit kurzen Zapfen geschlossen, also die eiserne Nägelköpfe waren nicht sichtbar.

Die Berghölzer waren auch nicht genagelt. Sie waren mit langen Eisenstiften befestigt, die durch die ganzen Bordwand durchgegangen sind und innen auf viereckige Unterlagescheiben angenietet. Die Köpfe dieser Stiften auf dem Modell werden mit kleinen Nägel dargestellt, wobei wir beachten sollen, dass die Köpfe in 1:50 nicht grösser als 1,5 mm sein darf.

Und jetzt die grosse Frage: soll man die Zapfen auf der Aussenhaut darstellen? Dabei teilen sich sehr die Meinungen. Es gibt Modellbauer die in ein 1:50 Modell fast alle Zapfen reinstopfen.

Holländischer Zweidecker

Ich persönlich halte sovas ein bisschen übertrieben. Ich sage Euch gleich warum.

1.- Weil die aussere Beplankung auch kalfatert war, nach der Logik sollte auch die Kalfaterung hier dargestellt werden.
2.- Der Rumpf unter der KWL war früher geteert später weiß bestrichen bzw. gekalkt.
3.- Über der KWL war er in allgemeinen geteert bzw. gestrichen.

Also bei echten Schiffen dürften die “Zapfenköpfe” kaum sichtbar sein, im besten Fall vielleicht ganz von der Nähe betrachtet.

Meinerseits finde ich noch hässlicher, wenn die Köpfe auf dunklere Planken hell, oder umgekehrt auf hellen Planken dunkel dargestellt sind. Dann sieht der Rumpf so aus, wie ein rasierter Igel.

Bei reiner Werftmodellen könnte die Sache so vielleicht hinhauen, aber nicht bei einem aufgetakelten Modell, wie ich die meine Baue. Aber es ist teilweise auch Geschmacksache. Andere können sicher ihre abweichende Meinungen mit anderen Argumenten unterstützen.

Bei den Decksbeplankung sieht die Sache anders aus. Die Decksplanken waren meistens aus hellen Hölzer gefertigt – z.B. aus nordischen Kiefer. Natürlich haben sie sich mit der Zeit und Witterung später verdunkelt. Nicht aber bei der englischen Marine, wo die Decksplanken täglich mit den “Bibeln” ( ziegelähnliche Sandsteinblöcke) gescheuert worden waren. Das ist wiederum eine Diskussionsthema.

Meine Meinung nach dürfen wir für die Decksbeplankung Kiefer, Ahorn, helleres Birne sowie in den Baukästen gelieferte billige Ramin und Tanganjika benutzen, aber dunkles Nussbaum kaum und Mahagoni überhaupt nicht.

Bekannte Methoden für die Darstellung der Deckskalfeterung:

 • Bei einfacheren Modellen: mit Bleistift oder mit Tusche (Rotring) aufzeichnen
 • 10-12 oder mehrere Leisten mit Klammer zusammenheften und die Kantflächen schwarz oder dunkelbraun streichen
 • die Kanten der Leisten mit Filzstift einzeln bemalen – es sieht zwar umständlich aus, aber es geht schnell
 • die einzelnen Leisten mit der Kante auf ein 0,2-0,3mm Fotokarton kleben und den Rest der Karton rundherum abschneiden

Methoden für die Darstellung der Zapfenköpfe:

 • Einfache: mit Bleischtift oder Tusche
 • Sackbohrungen bohren, in die Löcher schwarze Bienenwachs eintropfen lassen, den Rest oben abkratzen. Aus Neugier einmal probiert: wird sehr hässlich! Ich empfehle es nicht.
 • 0,8-1 mm Bohrungen bohren. Ein Haufen Zahnstocher einige Tage lang in dunkle Beize bewässern, nach der Trocknung die Spitzen in die Löcher kleben, danach den Rest abschneiden und abschleifen (Fotos später bei der Prince)

Decksbeplankung

Die Back

Das “Erdgeschoss” der zweistöckigen Back, d.h. der vorderen Teil des Hauptdecks vor dem Kuhl und unter der Backdeck:

"Erdgeschoss" Back1

"Erdgeschoss" Back2

14.- Galion
15.- Kajüte des Profos
16.- Eingang vom Galion
18.- Hinterer Schott der Back
17.-17a.- Knecht und Block der Vorfallkardeel. Davon möchte ich ein bisschen detailirter sprechen: – die Kardeel muss schon jetzt eingefädelt werden, später geht´s nicht!  – und wir müssen folgendes überlegen: wenn der Vorsegelrah auf dem Modell aufgezogen ist, dann  wie lang muss die Kardeel sein? Bedenke: wenn die Weite  zw. Rah und Galion 20 cm, dann – wenn die Rah untergefiert ist diese Länge 6×20 cm d.h. 120 cm    + noch etwas bis zum Spill. Diese Länge muss man neben dem Knecht plazieren bzw. aufrollen.

Das 1. Geschoss der Back.

Hier stehen 4 Falkons auf Gleitlafetten und in der Mitte eine  Treppe auf das eigentliche Backdeck sowie in den Fenstern Drehbüchsen.

Frontschott Back

Hinterschott Back

Die Schottwände sind aus 2 mm Sperrholz, die Türen aus 1,5 mm Sperrholz mit Scharnieren beweglich, Die Rahmen der Türe aus 2 mm Ahornblättchen, die Fensterrahmen aus 1mm Buchsbaum. Von der Herstellung der Ranken bzw. Zierraten spreche ich später.

Halbdeck

Das Halbdeck ist wie die Back zweistöckig. Zuerst fertigen wir die Schottwände und befestigen sie.

Halbdeck1

20.- Unteres Vorderschott, davor die Mastbeting
21.- Das vordere Schott des Vorräumes der Großkajüte
22.- Das hintere Schott der Großkajüte

Das Hauptdeck unter dem Halbdeck in Draufsicht

Halbdeck2

1.- Unteres VorderschotT (Nr.20 oben)
2.- Das untere Schott des Vorräumes der Großkajüte (Nr.21 oben)
3.- Niedergänge
4.- Knecht der Grossfallkardeel
5.- Oberer Teil des großen Spills
6.- Die Grossfallkardeel
7.- Luke des Besanmastes
8.- Lafetten
9.- Niedergangsreling

Zwei weitere Bilder von gleichem Bereich:

Nun, wenn wir jetzt noch weiter nach hinten gehen würden, dann befänden wir uns im Vorraum der Großkajüte. Dieser Bereich überhaupt nicht sichtbar uns deswegen nicht ausgebaut. Hier befänden sich beidseitig die Dielen die gleichzeitig als  Kajüte für dem Schreiber und dem Kapitänsstewards dienten. Ausserdem gibt´s noch BB eine Treppe für den Kapitän, wenn er nach oben gehen wollte.

Draufsicht

103.- Kapitänskajüte und Offiziermesse
104.- Schlafraum des Kaptäns
105.- Garderobe – Kleiderschrank des Kapitäns sowie Waschbecken der Offiziere, in der Mitte das Werbel
106.- Diele,  gleichzeitig die Kajüte des Schreibers
107.- Diele, gleichzeitig die Kajüte des Stewards

 • 102.10 – Zwei “Freiluftklos” auf der Galerie unter dem aufklappbaren Sitz der Bänke
 • 103.4 – Zwei Klos in der Gr0ßkajüte unter dem aufklappbaren Sitz der gepolsterten Bänke

Das Wesentliche für uns hier ist, dass hir befindet sich der Kolderstock. Natürlich musste unbedingt der Steuer funktionieren.

Kolderstock von achtern

Kolderstock von vorne

Und bevor ich vorsetze eine Bemerkung: die am interessanteste und am “genüsslichste” Bereiche des Schiffsmodellbau:

 • “Puppenhausbau”, d.h. der Ausbau der Kajüten
 • Die Fertigung der Zierraten: Ranken, Reliefs, Statuenchen usw.
 • Die Takelage
 • Gegebenfalls die Bemalung der Segel

Die Grosskajüte

Die Planung und den Bau der Grosskajüte zu erzählen würde zu lange dauern. Klar, deren Einrichtung würde sicherlich nicht 100% autentisch, umso mehr, weil noch das auch zweifelhaft ist, dass es das Schiff überhapupt gab. Trotzdem  bemühte ich mich möglichst das beste daraus zu machen. Zwar von der Representationskajüten dieser Zeit nur die Vasa und teilweise das Modell von dem holländischen Zweidecker geben uns einen kleinen Hauch. Aber es hilft uns weiter, wenn wir die Möbelstile bzw. Einrichtungsstile der Ära studieren – Renaissance und Barock. Warum hätte man diese Stile nicht vom Festland für Representationskajüten übernommen sollen? Die Kapitäne und Oberoffiziere stammten meistens aus dem Adel. Die eigentliche Schiffsführung wurde im Wesentlichen qualifierzierten Unteroffiziere – nämlich dem Schiffer, dem Segelmeister und dem Obersteuermann zugeteilt.

Ich will mich hier nicht weiter in der Theorie vertiefen.

Hauptsache: Langsam hatte ich eine Vorstellung, wie meine Grosskajüte aussehen soll:  An der Frontwand eine Kredenz bzw. Wandschrank, mit den Türen nach vorne, beidseitig Gemälde von Schiffen und berühmten Persönlickeiten. Im Achternschott eine Zweiflügeltür, daneben je 2 Fenster. Vor dem Schott gepolsterte Bänke, darin versteckt die 2 Klos. In der Mitte der Kajüte ein grosser Tisch mit 8-12 Stühlen, wo der Kapitän representiert hat und wo die Oberoffiziere speisten. Ich habe so herumgespielt mit dem Wandschrank und der Gestaltung der Seitenwände. Dann bemerkte ich irgendwann, dass zu der “eleganten” Einrichtung passt nicht eine einfache Plankendiele. Schnell habe ich einen Intarsienboden entworfen und dazu auch noch einen Intarsientisch, gesagt: Wenn schon Hase, dann muss sie fettig und dick sein!

Das Ergebniss sieht so aus:

Wandschrank

Wand BB

Wand SB

Achterwand

Tisch mit StühlenKategóriák:Der Bau - Teil3 Cimkék:

Flamand Galeone 1593 – Épités4

2010. május 29. szombat Nincsenek hozzászólások

Na akkor haladjunk megint felfelé.

Elöbástya

Az elöbástya keresztfalainak a felerösitése után elkészitjük s a helyükre rögzitjük az iveket amik az átmenetet képezik kétoldalon az elöbástya oldalai s a gallion között,

Ivek elöl

és az elöbástya oldalai s a föfedélzet oldalfalai között:

Ivek hátul

Ezután készre palánkozzuk az elöbástya oldalait. Hasonló iveket épitünk be a félfedélzet oldalai s a föfedélzet oldalfalai közé.

S most kezd a dolog kissé bonyolultabbá válni. (Meg kell jegyezzem, hogy nem tudok pontosan mindent abban a sorrendben leirni, ahogy a valóságban épitettem. Ahhoz elö kellene vennem a munkanaplómat. Másrészt van több száz fotóm, de nem minden apró részletröl. Majd a Prince Royalnal részletesebb leszek.)

A hátsó oldalfalak és a felsö tükör alatti ivek

Oldalfal

A felsö tükör ill. a cimertükör alatt s a nagykajüt hátsó fala fölött található két iv kialakitása azért nehéz, mert itt már minden a levegöben lóg. A felsö oldalfalakat ezekkel az ivekkel együtt csak “lépcsözetesen” lehet szépen kialakitani, azaz az odalfalakat elöször az alsó ivvel együtt – annak a magasságáig – épitjük ki,  s aztán haladunk felfelé. Az oldalfalak felfelé egyre szükülö távolságát ideiglenes távtartókkal biztositjuk, majd vizszintes lécekkel bepalánkozzuk az ivet.

Távtartó

Párhuzamosan tovább folytatjuk a belsö részek kiépitését is.

A félfedélzet “emelete”

Félfedélzet emelet, felülnézet 1

10.- Elötér – a másik oldalon szimmetrikusan
10.a – Bejárati ajtó
10.b – Lépcsö a félfedélzetre
10.c – Csúszólafetta
10.d – Ajtó az elötér és az altiszti étkezö között
11. – Kajüt
12. – Altiszti étkezö
13.- Asztal padokkal
14. – Kajütök – nincsenek kiépitve
15. – A kormányállás elötere
16. – Ajtó az étkezö és az elötér között

Az elöbbi terület más nézetböl

Menjünk most újra hátrább:

Félfedélzet "emelet", felülnézet2

18.- A kormányállás
20.- 1-1 kis csigalépcsö a hátsó folyosóra
21.- A hátsó folyosó
22. – Kajütök – nincsenek kiépitve
23.- Lépcsö a hátsó kajüthöz
24.- A hátsó kajüt
25.- A bonaventura árbóc talpa
27.- A felsö iv

26.- Két koje

Ugyanez a terület más nézetböl

“Apróságok”

Ajtók

Az összes ajtó 1,5 mm-es réteges lemezböl zsanérral mozgathatóan készült, kivéve a nagykajüt kétszárnyas ajtaját, amiben ablakok is voltak. A zsanérokat 0,2 mm-es 2-3 mm széles sárgarézlemez csikokból készitettem, a szemeket speciálisan megköszörült csörü kerekcsörü fogóval hajlitottam majd megforrasztottam s 1 mm-es furóval kifúrtam a forrasztás közben befolyt cinnt. A zsanérokat az ajtókra 0,6 mm-es szögekkel szögeltem fel. A zsanércsapok 0,8 mm-es “vinklibe” hajlitott rézdrótbol vannak.

A nagykajüt kétszárnyas ajtaját több rétegböl kellett elkésziteni, hogy a 0,5 mm vastag plexi ablakokat az ablakkeretbe be lehessen helyezni.

Az ágyunyilások ablaktáblái az ajtókhoz hasonloan készültek.

A kormánylapát tökén lévö  zsanérjai

0,5 mm-es rézlemezböl vannak kialakitva, ugy hogy egy 3 mm belsö átméröjü réz csödarab van közéjük forrasztva, amikbe majd a kormánylapát zsanérjainak a csapjai illeszkednek.

Ablakok

Az ablakok mindenhol 1,5 mm-es plexiböl készültek. Az ólomkeretrácsozatba illesztett üvegtáblácskák imitálását a következökben bemutatott módszer szerint készitettem: ( a fotók a Prince ablakainak a készitéséröl készültek, mert a Galeonról sajnos nincsenek)

CAD-val megrajzoltam egy kb. 7×7 cm-es négyzetbe a rácsozatot s a rajzot kinyomtattam. Egy megfelelö nagyságú 1,5 mm vastag plexilapot a rajzra ragasztottam, s hegyes rajztüvel bekarcoltam a plexibe a mintát, majd a bekarcolt vonalakba 0,25 mm-es Rotringgal feket tust húztam.

Ablakkészités1

Ablakkészités2

A cikornyák

A cikornyák készitése eleinte sok gondot okozott. Többféle lehetöség is lebegett a szemem elött. Elöször arra gondoltam, hogy 1 mm-es replemezböl kilézereztetem öket. A kedvemet persze kapásból elvette az a tény, hogy egy cég 700 €-t akart érte kérni, holott a rajzokat én szolgáltattam. S akkor még nem is tudtam, hogy a lapos replemez cikornyákat ki tudom e jól dombormüvesre faragni. A második lehetöség – rézlemezböl fotótechnikai eljárással kimaratni öket – se volt szivderitöbb, mert az ár itt is 600€ körül mozgott, s a maximális anyagvastagság 0,5 mm lett volna, s itt is maradt a probléma, hogy a cikornyák teljesen laposak maradtak volna. Igy aztán abban maradtam, hogy magamnak kell öket elkészitenem.

Igy aztán következett egy kis kisérletezés.

– 1 mm-es replemez – kézi lombfürésszel a legfinomabb fogazású lappal kifürészeltem néhány kisérleti darabot meglehetösen elkeseritö eredménnyel: az egészen kicsi kacsok közül mindig letörött néhány, s a replemez nem igazán jól hagyja magát faragni.

– 1 mm-es Buchsbaum, Buxus – puszpáng – a problémák ugynazok maradtak. Habár a puszpáng az egyik legkiválóbb – s legdrágább – faragófa s máshol már én is nagyon jó tapasztalatokat szereztem vele, de itt nem akart beválni! A legapróbb kacsok közül itt is sok letört akármennyire vigyáztam a fürészelésnél.

Jó ideig tanácstalan voltam, mig aztán egyszercsak bevágott az ötletvillám, s a megszálott fafaragómesterek szemében meglehetösen  unortodox metódushoz folyamodtam.

– 1 mm-es polystirol! – na csodálatos! gyönyörüen lehet fürészelni, a kacsok nem törnek le, s szépen lehet faragni is! S a festés alatt amugysem látszik, hogy miböl van!  7-8 cm hosszú szegmenteket fürészeltm ki egyszerre. Ezeket a szegmenteket fehérenyvvel egy 2 mm-es polistyrol lapra ragasztottam s kifaragtam dombormüvesre a vadszölö hajtásainak megfelelöen. A faragás után pár percig meleg vizben áztatva a cikornya levált az alaplapról. Óvatos ecsetmosóval való tisztogatás után be lehetett öket festeni.

S mielött továbbmegyek, beszéljünk a festésröl is, annál is inkább, mert tudom, s néha csodálkozom is, hogy sokatoknak mekkora gondot okoz a festés. Nem beszélek itt a szinválasztásról, mert az egy másik téma.

Amit itt leirok az az én évek óta alkalmazott s bevált módszerem.  A legelsö fontos dolog a megfelelö felület. Ami azt jelenti, hogy a felületet a legfinomabb csiszolópapirokkal a lehetö legsimábbra kell csiszolni! A festék nem takarja be a hibákat, hanem inkább kiemeli öket! A csiszolás után a fát finoman átkezelem faolajjal, ami talán az otthoni lenolajnak felel meg, de ebben nem vagyok igazán biztos. A kezelés után hagyom száradni pár napig, majd ujra kicsit nagyon finoman kézzel átcsiszolom. Ezekután ecsettel “közönséges” akryl festéket hordok fel, annyi rétegben amennyi szükséges. Hogy mennyi szükséges? Jó uton járunk, ha már elözetesen megtervezzük hogy hova milyen szinek kerülnek, s ennek megfelelöen rakjuk fel a második palánkozás léceit közelitöleg hasonló szinü furnierokból! Sötétebb festékekkel ált. nincs baj, azok egy , de max. két rétegben jól takarnak. A baj ott kezdödik, ha sötét dió vagy mahagóni palánkozásra – amiket az épitödobozoknál ált. találunk – sárgát kell festened! 3 réteg alatt nem úszod meg! Egyszerübb lenne azokat a felületeket ahová majd sárga szin jön már eleve világos furnierral palánkozni! A festés után Marabu matt vagy selyemmatt lakkal lakkozom. Ez a lakk böven elég kemény felületet ad ahhoz, hogy a cikornyákat gél pillanatragasztóval felragasszam, mégpedig a következöképpen: a már elözöleg befestett cikornyák hátsó/alsó oldalára fogpiszkálóval hordom fel vékonyan a ragasztót, majd a cikornyát a helyére illesztem. A pillanatragasztók vannak olyanok is, amiknek a kötési ideje pér másodpercet hosszabb, tehát van egy kis idönk korrigálásra is, mielött a szegmentett véglegesen a helyükre nyomjuk. Az esetlegesen mégis oldalt kibuggyanó apró ragasztócseppecskéket azonnal fogpiszkálóval, fülpiszkálóval azonnal eltávolitjuk. Összességében azt kell mondanom, hogy az eredménnyel megelégedett voltam, s nem bántam meg, hogy nem folyamodtam a “tömegtermelésszerü” lézerezéshez vagy fotómaratáshoz. Bár sok munkával járt, de vissza tudtam adni a kacsok domboruságát, ami lézerezéssel s fotómaratással soha nem valósitható meg, másrészt a kézi munka szerintem szebben vissza tudja adni a régi hajók faragásainak a pittoreszk báját, aholis még véletlenül sem volt két egyforma faragás.

A betük

A betükkel is hasonló gondom volt, mert megfelelö méretüt s tipusut készen nem lehet kapni, fotómaratni ugyan lehetett volna öket, de megintcsak többe került volna a leves mint a hús. Igy aztán szépen komótosan 0,5 mm-es polystirolból egyenként szikével kivagdaltam öket.Kategóriák:Épités4 Cimkék:

Prince Royal 1610 – Forschung und Rekonstruktion

2010. május 15. szombat Nincsenek hozzászólások

Vor ung. 2 Jahren, als ich noch die flämische Galeone gebaut habe, fing ich an schon daran zu denken, was  mein nächstes Projekt werden soll. Ich habe schon mehrmals erwähnt, dass ich kein Fan der Dutzendmodellen bin.

Und dann plötzlich hat es eingeschlagen, wie ein Blitz: irgendwann, am Anfang der Siebziger, vor Weihnachten, stand ich in dem ehemaligen Hobbyladen im Budapest auf dem Deák Platz. Ich war begeistert von den gerade gelieferten Kunststoff Schiffsmodellbaukästen. Unter allem gab´s auch einen von der Prince Royal von der Airfix. Seitdem habe ich den nirgendwo mehr gesehen. Leider hatte ich kein Herz, aber hauptsäclich kein Geld ihn zu kaufen. Der hatte nämlich wenige 🙂 480 Ft. gekostet hat damals, als mein Gehalt ung. 2200 Ft. war.

Nun, dann nach diese Errinerung habe ich entschieden dieses Schiff zu bauen.

Ich habe angefangen dem Schiff nachzuforschen, das es gegenüber der flämischen Galeone wirklich gab. Nach einigen Monaten aber fing ich an zu ahnen, dass ich  die Risse dessen Schiff auch selbst zeichnen muss. Ich erwähnte mein Vorhaben mehreren Bekannten, unter allem dem Christian bei der Modellmarine. Er war begeistert, dann haben sich noch zwei weiteren Interessenten gemeldet. Nun, die Leute sammelten mir alle erdenkliche und erreichbare Daten und Bilder, über die ich noch nicht verfügt habe. Ich danke hiermit herzlich dem Christian und dem Markus für ihre Hilfe bei Materialbeschaffung.

Die bekannteste Darstellung von der Prince Royal soll sich auf dem Gemälde von Hendrick Cornelisz Vroom befinden, das im Frans Hals Museum in Harlem ausgestellt ist, mit dem Titel: “Die Ankunft Friedrich der 5te von der Pfalz in Vlissingen am 29.April 1613”. Ich wollte das Modell hauptsächlich nach dieser Darstellung bauen, also im Zustand von 1610. Wir wissen, dass das ursprüngliche Schiff in seiner fast 70jährigen Geschichte mehrmals umgebaut worden war.

Es gibt noch auch mehrere andere Gemälde von Adam Willearts und Cornelis Vroom sowie eines von einem unbekannten Maler, das bisher die einzige Darstellung vom Spiegel.

Spiegel

Es gibt auch ein Riss, der mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Schiff darstellt.

Riss

Wahrscheinlich zeichnete  auch  B.Landström sein farbiges Bild in seinem Buch – “Das Schiff” – nach dem Wrooms Gemälde.

Zeichnung von Landström

Ich habe bisher leider von der Prince Royal nur 2 Modelle gefunden.

Das erste unter dem Link: www.marinepage.de/Prince Royal.html

Modell1

Das Modell angeblich 100-150 Jahre alt. Mehrere Fotos kann man bei dem obengenannten Link ansehen.

Das Modell – sagen wir – sieht ung. ähnlich aus wie die Prince, obwohl es ziemlich unproportioniert und die Takelage mehr oder weniger eine Fantasiegebilde ist. Für mich sieht das Modell so aus, wie eine Stubenzierde, viel zu viel kann man von dem nicht erwarten.

Von dem anderen Modell befindet sich ein Foto im Buch von Bryan Lavery – Schiffe.

Modell2

Ich wollte mit dem Erbauer Kontakt aufnehmen, aber der Verlag wollte nicht seine Daten verraten. Neulich habe ich aber im Napoleon-Forum erfahren, dass es vom Modell mehrere Fotos gibt. http://www.nmm.ac.uk/collections/explore/object.cfm?ID=ZBA1462&picture=2#content

Für mich gefällt auch auf diesem Modell einiges nicht. Unter allem stört mich am Modell uch sowie bei der farbigen Zeichnung von Landström seine Farbe. Landström schreibt:

… nur die Feder und einige kleinere Details waren weiß bemalt. Alle andere Schnitzereien waren vergoldet auf grünem Grund.”

Nun, bitte schön, ich bin ofiziell grün-rot Farbenverwechsler (nicht Farbenblind!), in der Wirklichkeit aber eher grün-braun. Aber abgesehen von diesem kleinen Fehler, sehe ich die Welt trotzdem sehr bunt. Ihr sollt die Vergrößerung vom Gemälde ansehen.

Sagt mir: wo gibt ´s viel grün? Wo ist  die ganze Schiffsseite grün? Und wo sind alle Zierraten vergoldet? Wroom war Zeitgenosse und er hat das Schiff gesehen! Also?

Die Hauptmaße der Prince Royal kann man im Buch: Frank Howard – Segel – Kriegsschiffe 1400-1860 – finden, sowie hier befindet sich auch ein von W.Saliybury rekonstruierter Hauptspantschnitt.

Hauptspantschnitt von Salisbury

Diese waren die – ziemlich dürftige – Daten für die Rekonstruktion.

Ich möchte noch ein eklatantes Beispiel zeigen darauf, warum  man bei einer Rekonstruktion auf alle “Kleinigketen” aufpassen muss und keine Vorurteile haben darf!

Ein Holländer, namens Vreugdenhill beschäftigte sich teilweise mit der Prince. Das folgendes Bild zeigt sein Hauptspant an:

Hauptspant von Vreugdenhill

Wenn wir die beiden vergleichen, dann bemerken wir sehr schnell, dass Vreugdenhill  sich einfach nicht von den holländischen Schiffen befreien konnte. Typisches holländisches Merkmal sind die sehr eingezogene obere Spantseiten. Und die obere Spanthöhe ist zu klein! In diese Höhe wäre sehr schwierig 3 Kanonendecks reinzustopfen. Ich habe es ausprobiert mit dem Ergebniss, dass in diesem Fall die Höhe zw. den einzelnen Decks kaum die 170 cm erreichen würde, und davon müsste man eigentlich die Tiefe der Decksbalken  ung. 30 cm abziehen. Das würde bedeuten, dass die freie Kopfhöhe bzw. Stehhöhe 140 cm gewesen wäre. Das finde ich aber bei Schiffen dieser Zeit geradezu lächerlich.

Rekonstruktion

Für diese Rekonstruktion benutzte ich die gleiche Quellen wie be der Galeone und für den Hauptspant übernahm ich die Rekonstruktion von Saliybury, mit einigen nicht wesentlichen Änderungen von mir.

Die Zeichnungen fertige ich schon mit CAD. Zwar sind nicht alle Risse volkommen fertig, trotzdem habe ich angefangen zu bauen. Jetzt mache ich das Zeichnen und den Bau paralell.

Ich muss dazu sagen, dass diese Rekonstruktion wollte anfangs  nicht so perfekt gelingen, wie bei der Galeone und es gab einige Schwierigkeiten, woran ich nicht tiefer eingehen will. Im wesentlichen das größte Problem war, dass die bugseitige erstere Spanten viel zu “mager” geworden sind und deswegen der Bug viel zu spitz wurde, was mir aber nur dann aufgefallen ist, als ich schon das Spantengerüst fertiggebaut und den Rumpf halb beplankt  habe.  Ich dachte zuerst, dass ich einfach den Bug “aufmäste” mit mehrere Schichten aufgeklebten Leisten.  Aber weil diese “Aufmästung” in der Mitte des Bugbogen – im Draufsicht – hätte 1 cm Dicke erreicht, habe ich so entschieden – besser früher als später – dass ich ich lieber ein neues Spantengerüst baue, dringend vergessend die 160 Stunden, die ich in das erste investiert habe.

Kategóriák:Forschung und Rekonstruktion Cimkék:

Prince Royal 1610 (deutsch)

2010. május 14. péntek Nincsenek hozzászólások
Kategóriák:Forschung und Rekonstruktion Cimkék:

Flämische Galeone 1593 – Der Bau – Teil2

2010. május 13. csütörtök Nincsenek hozzászólások

Das Hauptdeck

Der Bau des Hauptdecks  fängt mit dem Einbau der Decksbalken sowie der die Balken unterstützenden  Säulen an, wobei die Öffnungen und Niedergänge berüchsichtigt werden müssen.

Hauptdeck1

1.- Vorsteven
2.- Dreischeibiger Knecht für die Vorfallkardeel
3.- Fuß des Sprietmastes.  Weil bei Schiffen dieser Ära der Fuß des Fockmastes ung. in der Mitte der Vorstevenlänge gestanden ist, war es unmöglich das  Bugspriet vor dem Fockmast in der Achsenlinie des Schiffs zu befestigen. Deshalb hat man das Bugspriet SB neben dem Fockmast geführt und dessen Fuß in eine Art Rahmenwerk befestigt. Das aussere Ende des Bugspriets musste aber in der Achsenlinie des Schiffs stehen.
4.- Das kleine Spill
5.- Vordere Niedergänge

Ffedélzet2

Hauptdeck2

6.- Das große doppelte Spill
7.- Hintere Niedergänge
8.- Dreischebiger Knecht für die Großfallkardeel

Hauptdeck3

9.-  Ladeluken

Hauptdeck4

10.-  Provisorisches Steuerblatt
11.- Ruderpinne
12.- Lager des Kolderstocks – Werbel
13.- Kolderstock

Die Funktion des Kolderstocks:

Funktion des Kolderstocks

Bevor wir anfangen das Hauptdeck zu beplanken, muss noch das Kabelaar eingefädelt werden.

Kabelaar

Weil das 12-15 cm dicke – in vielen Fällen  geteerte  – Ankerkabel nicht um das Spill gewickelt werden konnten und weil die Öffnung des Kabelraumes sich immer vor dem Spill befand, benutzte man ein endloses Behelfstau, das sog. Kabelaar, das  mit 3-4 Gewinde um das Spill gewickelt wurde. Das Kabel und das Kabelaar hinter dem Bug wurden mit kürzeren Seilstücken zusammengebunden und vor der Kabelluke wieder gelöst. Mühsame und langsame Methode.

Das Kabelaar der Victory

Kabel und Kabelaar auf der Victory

Die Beplankung des Hauptdecks…

… habe ich aus 2×6 mm Ahornleisten gefertigt. Für die Imitation der Kalfaterung habe ich 0,2 mm Fotokarton benutzt.

Beplankung Hauptdeck

Die Decksplanken waren nach einem System nebeneinander angebracht. Die Länge der einzelnen Planken allg. 6m, die Breite 25-30cm war.

Verlegen der Decksplanken

Die untere Beplankung

Paralell mit den obigen Arbeiten habe ich angefangen die untere Beplankung aufzubringen aus 2×6 mm Ahornleisten.

Untere Beplankung1

Danach habe ich den Rumf wieder auf den Kopf gestellt, um die untere Beplankung fertigzustellen.

Untere Beplankung2

(Die Fertigung der falschen Sponung siehe bei der Prince Royal.)

Die obere Beplankung

Vor dem Aufkleben der obere Beplankung muss natürlich die untere Beplankung vollkommen frei von Beulen und Buckel sein sowie ganz glatt geschliffen werden. (Davon werde ich detalierter bei der Prince Royal schreiben.) Nach dem Schliff habe ich auf den Rumpf den Lauf der drei unteren Bergholz aufgezeichnet und auf die Plätze der künftigen Berghölzer unterschiedlich breite Birnenfurnier aufgeklebt. Weil die Breite der Belghölzer nach oben immer kleiner wird, 6; 5,5 und 5 mm breite Streifen. Die zw. der Berghölzer liegende Flächenräume habe ich mit 120mm lange und unterschiedlic breite, 0,6 mm Nussbaumfurnier beplankt. Diese Planken wurden auch nach einem System befestigt.

Verlegen der ausseren Planken

Danach habe ich die 2-2 untere Berghölzer aus 2×6 und 2×5,5 mm Kiferleisten befestigt und ähnlich ging es weiter nach oben.  Ich zeichnete die KWL auf und gepinselte den Rumpf darunter blauweiß. Die untere 2-2 Berghölzer wurden mit Nägel und teerschwarzfarbige Strich versehen.

Leider habe ich von dieser Phase des Baus keine Detailfotos.

Obere Beplankung

Das Hauptdeck

Als ich mit dem unteren Teil der Beplankung fertig geworden bin, habe ich dann den Ausbau des Hauptdeck vorgesetzt zusammen mit der Gestaltung des Galions sowie dem Vorderschott der Back.

Galion

Kategóriák:Der Bau - Teil2 Cimkék:

Flämische Galeone 1593 – Der Bau – Teil1

2010. május 4. kedd Nincsenek hozzászólások

Ich lasse zuerst vorausgehen, dass ich hier nicht  die Darstellung und Erklärung der kleinsten Bautechnischen Tricks vertiefen will. Detailliert werde ich dort sein, wo ich von der Lösung solcher Problemen berichte, die mir auch Kopfzerbrechen verursacht haben, – z.B. die Konstruktion und Gestaltung der Galerie sowie des Rahmenwerkes für die rote Persenning, aber auch der Mastkörbe.

Nachdem ich gerade die Prince Royal baue und beabsichtige auch davon einen Baubericht zu schreiben, es wird oftmals vorkommen, dass das was ich in einem Bericht schon einmal geschrieben habe, im anderen nicht mehr wiederhole, sondern nur verweise darauf.

Der Rumpfbau

Der Rumpfbau eines beplankten Modells ist nicht so kompliziert, wie der Bau eines sog. Admiralty -Modells. Trotzdem müssen die Schritte zum Bau eines solchen Modells gründlich überlegt werden. Hierbei müssen eine Menge Konstruktionszeichnungen erstellt werden. Da die Spantbauweise schon sehr oft beschrieben worden ist, möchte ich das Thema nicht detailliert vertiefen.

Kiel und Steven

Die sog. Kielplatte habe ich aus 8 mm dickem Sperrholz gefertigt. Die Dicke des fertigen Kiels wird im weiteren Bau aber auf 11 mm erhöht, aber davon später.

Die Spanten

Die Spanten bestehen auch aus 6 mm Sperrholz. Bei meiner Rekonstruktion habe ich einen Spantabstand von 16 mm angenommen, d.h. beim Original wären die Achsen der Spanten 80 cm voneinander entfernt, die Breite wäre 50 cm und der Abstand zwischen den Spanten 30 cm. Ich habe für mein Modell jeden zweiten Spant als Bauspant vorgesehen, d.h. der Achsabstand der Bauspanten beträgt 32 mm.
Damit erhalte ich 24 Bauspanten und 10 Halbspanten am Heck. Nach dem Spantenriss müssen jetzt bei jedem einzelnen Bauspant die Spantenbreite bzw. die Spantentiefe, sowie die Decksbalken und die Knie eingezeichnet bzw. konstruiert werden.

Die Spantentiefe

Bei einem damaligen Kriegschiff betrug die “Bordwandtiefe” bei der größten Breite ca. 60 – 70 cm, zieht man davon für die Dicke der äußeren Planken 10 – 12 cm und die der inneren Planken 6 – 8 cm ab, erhält man für Spantentiefe zwischen 46 cm und 50 cm. Das sind im Maßstab 1/50 8,8 mm; darunter wird die Spantentiefe größer, darüber kleiner.

Die Deckswölbung

Die Höhe des Decksbalkenbogens in der Mitte ist 1/24 bis 1/50 Decksbalkenlänge. Sie hängt vom Schiffstyp sowie von der Zeit ab. Diese Höhe war bei den älteren Schebecken extrem groß , bei den modernen Segelschiffen des 19. Jhdt. kaum 1/50 oder noch weniger.
Bei den älteren Schebecken war die Deckswölbung extrem groß, so dass beidseitig Hilfsdecks eingebaut werden mußten, damit die Kanonen waagerecht stehen konnten.

Querschnitt einer Schebecke

Manchmal sogar waren die Daten nicht ganz eindeutig. Z.B. bei der französischen La Couronne, wo die Originalzeichnung des Hauptspantes eine genauso extreme Deckswölbung zeigt, wie bei der Schebecke, was aber kaum glaubhaft ist.

E.Paris schreibt dazu:
“Für die Decksbucht wird angegeben, dass ein Kreisbogen abc mit dem Radius 2BD ( größte Breite ) geschlagen werden soll, wie in der Zeichnung durch die gestrichelte Linie angegeben. An den Schiffsseiten entstünde dadurch eine Schräge, die den Erfordernissen der Geschützbedienung widerspricht.”

Damit hätte auch diese Konstruktion für den Atlantik jene Nachbildung der Mittelmeer-Gewonheiten aufgewiesen, die auf den Schebecken zusätzliche hochlliegende Seitenplattformen als Geschützträger notwendig machte. Deshalb wurde eine andere Regel aus demselben Buch angewandt und eine Bucht von 10 Zoll auf 20 Fuß (Balken)Länge oder 1/24 angesetzt, wie in der Zeichnung durch die Vollinien ab?c angegeben.

Querschnitt der Couronne

Es erschien mir aber noch immer zu groß, deshalb habe ich die Wölbung auf 1/40 genommen.

Glücklicherweise sind die Radien bei allen Balken gleich, so dass wir nur eine Wölbung konstruieren müssen. Und so geht es:
– Wir nehmen ein Stück Karton, noch besser eine Polystyrolplatte
– ziehen eine 250 mm lange Gerade
– auf in der Mitte senkrecht gezeichnete Linie 250/40= 6,25 mm aufmessen
– den Bogen zeichnen
– Ausschneiden der Schablone

Decksbogenschablone

Für diejenigen, die gerne Schiffsrisse zeichnen – bzw. zeichnen möchten – ein Trick:
Die langen, flachen Bögen vieler Risse können wir mit den normalen Kurvenlinealen nicht aufzeichnen.
Die Lösung:
– Auf einem Zeichnenbrett befestigen wir eine 0,5 mm dicke Eisenblechplatte – möglicherweise bemalt oder verzinkt – und darauf die Zeichnung.
– Aus der Tür eines alten Kühlschrank reissen wir die Magnetgummibänder aus. Mit deren Hilfe können wir schöne Bogen ziehen.

Konstruktion eines Bauspantes

Konstruktion eines Bauspantes

 1. Der Spant wird aus 6mm Sperrholz aufgebaut.
 2. Diese Bereiche müssen ausgesägt werden.
 3. Die Knie werden aus einem zweiten Brettchen ausgesägt und an die Spantform angepasst.
 4. Die Decksbalken
 5. An diese Stelle werden die Decksbalken von den Spanten getrennt (Die Knie dürfen noch nicht angeklebt werden! Bei den echten Schiffen sind die sog. stehenden bzw. hängenden Knie von innen auf die innere Beplankung befestigt. Meine hiesige Methode ist konstruktionsbedingt, trotzdem muss ich erwähnen, dass bei der Prince Royal schon anderswie gemacht habe.)
 6. 1,9mm Bohrung zur Befestigung der Kniee an die Spanten und Decksbalken

Nach diesem Schema werden alle Spanten vorbereitet.

Der Spantenbau bzw. Rahmenwerk

Von der Zusammenstellung des Spantenbaus leider habe ich leider keine frühere Fotos.  Ich benutze hier deshalb die Fotos von dem Spantenbau der Prince Royal.

Spantenbau der Prince1

Spantenbau der Prince2

Bei der Prince habe ich dann gleich angefangen die erste Beplankung aufzukleben. Anders bei der Galeone, wobei ich zuerst den Rahmenwerk auf den Fuß gestellt.

Spantenbau der flämischen Galeone

Die Lage der unteren Stückpforten wird aufgemessen und die Trempelrahmen eingebaut.  Anschließend werden die Knie für die Hauptdecksbalken mit Zapfen und Kleber befestigt.

Einbau der Trempelrahmen

Es gibt unterschiedliche Methoden für den Einbau der Trempelrahmen. Hier habe ich die Trempelrahmen vor der Beplankung eingebaut, dagegen bei der Prince nach der Beplankung. Beide Methoden haben Vorteile und Nachteile.

Der untere Spiegel

Man muss auch den schon vorbereiteten unteren Spiegel am Ende der Kielplatte befestigen, noch vor der Beplankung, weil die auslaufende Leistenenden auf den Seiten des Spiegels auflegen.

Unterer Spiegel

Ausbau des Batteriedecks

Wir beplanken das Batteriedeck, bauen die Deckseinrichtungen und die innere Beplankungen ein.
So sieht soweit fertig das Batteriedeck von vorne nach achtern,  aus:

Batteriedeck1

 1. das erhöhte Vorderdeckeck am Bug – beplankt mit 6 x 2 mm Ahornleisten
 2. das mittlere Deck wird aus mehreren Teilen zusammengebaut; zuerst werden die Scherstöcke (Nr. 2a) aus 12 x 3 mm Leisten aufgenagelt (die Scherstöcke sind 2 dickere und breitere Planken, die parallel zur Mittelachse verlaufen; sie bilden sozusagen einen Rahmen für die Ladeluken, Grätings und die Untergänge), anschließend werden die Decksteile rechts und links neben der Scherstöcke aus 1,5 mm Sperrholz ausgesägt, mit 6 x 0,6 mm Ahornfurnier beplankt und anschliessend befestigt (die Planken des Batteriedecks waren bei vielen Schiffen nicht kalfatert).
 3. Untergang
 4. Ankerbeting
 5. Grätings der Kombüse
 6. Lager des kleinen Spills
 7. Grätings der Schmiede bzw. des Krankenraumes.
 8. Untergänge
 9. Abdeckung, bzw. Deckel des Hauptladeraumes
 10. Knie

Batteriedeck2

11.- Pumpen
12.- Kragen des Hauptmastfußes
13.- Deckel der Kugelracks
14.- Niedergänge
15.-Lager des großen Spills
16.-Niedergänge

Batteriedeck3

17.- Hinteres erhöhtes Batteriedeck
18.- Fuß des Beasanmastes
19.- Tieferliegendes Heckdeck für die unteren Heckkanonen
20.- Niedergang zum Handwaffenlager
21.-Deckel für den hinteren Trimmlager (Kugelrack)
22.- Tür der Konstablerkammer
23.- Treppe zur Konstablerkammer
24.- Treppen auf das hinteren Batteriedeck
25.- Innere Beplankung
26.- Spiegel
27.- Hintersteven
28.- Untere Heckkanonen – 2 Kulverin, 18 Pf.
29.- Unter der Nr.29 – 2 enge Kammer für die Konstaplermaaten
30.-Decksbalken der inneren Geschützgalerie

Die innere Geschützgalerie

Unter der Großkajüte gab´s eine innere Galerie, wo 4 kleine Falcons auf Gleitlafetten standen.

Die innere Galerie

31.- Das Deck der inneren Galerie
32.- Querreling,  gleich dient sie auch als Leuwagen
33.- Gleitlafetten

Damit es besser verständlich wird, sehen wir uns ein Detail vom Längschnitt an:

Hosszmetszet

43.- Tieferliegendes Heckdeck
81.- Die innere Galerie
103.- Die Großkajüte

Als nächstes werden die Lafetten der Batteriegeschütze befestigt. Nach dem Plan lagen die folgende Geschütze auf dem Batteriedeck:

 • Bug – 2 St. Kulverin Drake , 18 Pf. , 2,6 m lang ( Die sog. Draketypen waren kürzer. )
 • Mitteldeck – 14 St. Kulverin Drake, 18 Pf. , 3 m lang
 • Heckdeck – 2 St Kulverin, 18 Pf, 3,2 m lang

Auf dem Modell sind alle 64 mm lang. Zur  Takelung der Geschütze habe ich hier unten nur die Broktaue angebracht. Wenn wir die Lafetten befestigt haben,  können wir mit dem Bau weiter nach oben gehen, also die Decksbalken des Hauptdecks anbauen.

Lafetten und Decksbalken

Prince Royal 1610 – Épités2

2010. május 2. vasárnap 2 hozzászólás

Alsó palánkozás – folytatás

Ha már mindkét oldalon felraktuk a már korábban emlitett “tájoló” léceket, amikhez a többi lécet igazitjuk, akkor következik egy kis “rabszolgamunka”. Számomra ez a csiszolással együtt a hajómodellépités legunalmasabb része. De hát ezen is túl kell esni, s ez nem jelenti azt, hogy el kell kapkodni. De szerencsére itt az alsó palánkozásnál nem kell túl pontosan dolgozni, feltéve ha a bordád vonalai megfelelöek. Elöször a felrakott “vezetölécektöl” lefelé haladunk a gerincig, a már megszokott módszer szerint, ami azt jelenti, hogy egy palánkot az egyik oldalon, majd egy palánkot a másikon, s igy tovább váltogatva. Én a bordákat nem srégelem a palánkozás elött, hanem a már összeállitott bordázaton egy Proxxonba befogott 17 mm átméröjü csiszolótányérral mindig az adott palánk alatti részeket srégelem.

Palánk6

Palánk7

Palánk7

Palánk8

Nos, ha netén némely kételkedö megkérdezné: lesz e valaha ezekböl az összedobált lécekböl valaha is hajótest – megnyugtathatom öket – lesz.

A több helyen is látható egymás melletti léc “lépcsöfok” magassága max. 0,5 mm, tehét az 1,5 mm-es eredeti vastagságból böven narad még anyag a csiszolás után.

Ezután folytatjuk a palánkozást a hajóoldalon felfelé, addig mig a hely még engedi. A további léceket valamint a bordák felsö részét csak akkor rakjuk fel, ha már a modellt talpra állitottuk s a két alsó fedélzetet is beépitettük.

Palánk9

Csiszolás

Ha eddig kész vagyunk, akkor megint következik egy unalmas munka: a csiszolás

Az itteni újságok tele vannak olyan cikkekkel, ahol a szerzök azon nyavalyognak, hogy napokig kell csiszolni. Ami azért enyhe túlzás. Persze ha a bordák nem pontosak, s a palánkozás púpos, akkor lehet.

Egy közönséges delta csiszolóval, 80-as és 120-as csiszolópapirokkal megy ez egész gyorsan s a test 90%-át le lehet vele csiszolni, kézzal csak ott kell, ahol szük rádiuszok vannak, az orr és a tat alsó részein. Mindenesetre csak órákig tart s nem napokig.

A csiszolás után a lécek közötti esetleges réseket ki lehet fapasztával tömiteni, de nem feltétlenül szükséges. A megbizásra épitett modelleknél soha nem csinálom. A flamandnál meg a Princenél megcsináltam, de csak azért, mert igy a kézi finom csiszolásnál igy jobban lehet az ujjunkkal érezni a legkisebb púpokat vagy mélyedéseket is. Ha a fapaszta megkötött, akkor mégegyszer átcsiszoljuk a testet, elöször a delta csiszolóval, aztán pedig kézzel 180-as papirral.

Csiszolás1

Csiszolás2

Csiszolás3

Mintha kissé jobban nézne ki, nem?

A felsö palánkozás

A felsö palánkozás szép futását a dörzsfák ivelése határozza meg. Az eredeti hajókon a dörzsfák nem a palánkozásra voltak ráültetve, mint ahogyan azt sok modellnél csináljuk, hanem közvetlen a bordákra, s a közöttük lévö területeket palánkozták aztán normális palánkokkal, s igy ezek a dörzsfákkal párhuzamosan futottak. Igy most nekünk a felsö palánkozás megkezdése elött a dörzsfák futását kell az alsó palánlozásra felrajzolni: kb. minden második bordánál felmérjük az alsó dörzsfa alsó élének a magasságait ill. helyét. Ezeket a pontokat összekötjük egy ideiglenesen az alsó palánkra felszegelt léccel s egy HB-s ceruzával megrajzoljuk az ivet.

Palánk10

(A fotó a 3. dörzsléc ivének megrajzolásáról készült.)

Levesszük a lécet, s a megrajzolt vonal mentén felragasztunk egy teljes hosszban átfutó “lécet” 0,5-0,6 mm vastag furnierból. Ennek a szélessége megegyezik a majd rákerülö dörzsfa szélességével vagy valamivel kisebb. De lehet két keskenyebb léc is, mint pl. nálam az alsó dörzsfa szélessége 6 mm s ide 2 db. 3 mm széles csikot ragasztottam.

Palánk11

Ezután fel kell rajzolni a vizvonalat, majd az alsó dörzsfa alatt rakjuk tovább a felsö palánkozás léceit, a vizvonalig dió, alatta pedig a gerincig jávor furnierból.

A felsö palánkozás további készitéséröl nem túl sokat lehet mondani, eltekintve attó, hogy itt már azért pontosabbn kell dolgozni. Sajnos nagyon sok olyan hajómodellt lehet látni, ahol bizony a palánkok futása nem kimondottan egyenletes, a palánkok közöttt hézagok vannak és sokan mintha nem hallottak volna csiszolópapirrol, mert sok helyen az egymás mellett futó palánkok magasságbeli eltérései elérik a 0,3-05 mm-t is. S ez furcsa módon még a korifeusokra is igaz, mint pl. a nagy német hajómodelles guru, a Mondfeld, akinek sok modelljén észre lehet venni hasonló hibákat.

Mondfeld modell

Ha a felsö palánkozást a gerincig elkészitettük, akkor fel kell rajzolnunk a második dörzsfa helyét s ide is ragasztunk egy “tájoló” lécet, majd bepalánkozzuk a két dörzsfa közötti területet. A továbbiakban hasonlóan megyünk felfelé a további dörzsfákkal s a köztespalánkozással.

A felsö palánkozás csiszolása

Itt is jól használható a delta csiszoló, de az alsóval ellentétben itt már finomabb papirokat használunk, elöször 120-ast azután 180-ast. A szük rádiuszokat itt is csak kézzel lehet kicsiszolni. A csiszolás után elökezeljük a felületet Holzöl-el (Faolaj), ez olyasmi mint az otthoni lenolaj. Ez a kezelés felfrissiti a felületet, kiemeli a kontrasztokat s megmutatja az esetleges hibákat, amiket kézi csiszolással kijavitunk.

Palánk13

Alsó dörzsfák

Ezekután következhet a dörzsfák felrakása. Ezek rögzitésének sorrendje gyakorlatilag mindegy, mert az elözetesen felragsztott – s lehetöleg kissé eltérö szinü vagy erezetü – furniercsikok már meghatározzák a helyüket. A modellnél ezek a dörzsfák 6×2, 5×2, 4×2 dió lécekböl vannak, mert felfelé a dörzsfák szélessége egyre csökken. Forróvizes áztatás után a léceket egy öreg vasaló csörén hajlitom. Ezeket – ellentétben a palánkokkal – nem kell folyamatosan ragasztani, elég ha kb. 3-3 centiméterenként egy csöpp ragasztóval rögzitjük öket, mert még amúgyis szögelve lesznek. Ügyelni kell arra, hogy a szögek fejének átméröje lehetöleg ne legyen nagyobb 1,5 mm-nél, de inkább 1,3 mm. A szögeknek elöre kell fúrni, a szögátmérötöl függöen.

Palánk14


Kategóriák:Épités2 Cimkék: