Kezdőoldal > A hajó > Prince Royal 1610 – A hajó

Prince Royal 1610 – A hajó

Prince Royal 1610

Épités és tervezési ismertetöjegyek

A Prince Royal egy kezdetben 55 (56) ágyúval felszerelt angol hadihajó volt, ami Admiral George Ayscue zászlóshajójaként szolgált az angol-holland háborúban. Némely források Royal Prince-nek, Prince-nek , ujabb irodalmak néha HMS Prince Royal nevezik. (Ez utóbbi elnevezés azomban hamis, mert a HMS – His Majestyc Ship – az uralodó hajója – ebben a korban még nem létezett.) Az angol Commonwealth korszaka alatt – 1649-1660 – átkeresztelték Resolution-ra. A PR korának egyik legnagyobb hajója volt.

A PR épitését I.Jakab abgol király parancsolta meg, és konstruktörként Pineas Pettett nevezte ki.  Pett terve a kortársak között meglehetösen vitatott volt, annyira, hogy az épités alatt egy ellenség kezdeményezésére több vizsgálatra is sor került. Az 55(56) ágyús hajó épitése 1608 októberében kezdödött. Amikor 1610-ben a sólyáról vizre bocsájtották, korának egyik legnagyobb hajója volt. Az ágyúk 3 fedélzeten voltak felállitva.  Ezzel a PR szerkesztésileg a közvetlen elöfutára volt a háromfedélzetes sorhajóknak.  Az utánnakövetkezö nagy hajókkal összehasonlitva  a fedélzeteken viszonylag kevesebb ágyú volt elhelyezve. Egy további ismertetöjegy, ami az utánnakövetkezö újabb hajóktól megkülömböztette , mint pl. a Sovereigne of the Seas, volt a fedélzetek hátsó részének lépcsözetes kialakitása. A Sovereign már hosszában egyfolytában átfutóan kialakitott fedélzetekkel rendelkezett.  Az elöbástya és a hátsó felépitmények mérete a közöttük fekvö Kuhl-lal (A föfedélzet középsö része), ami az ellenséges csáklyázók csapdájának volt kialakitva, arra utal, hogy a csáklyázás a hajó tervezésének idején még aránylag nagy szerepet játszott.

Mivel a “tökevonalban” – Kiellinie – való harcolás 1610-ben még nem volt kifejlesztve, nem létezett, ezért anakronizmus lenne a PR-t a korai éveiben sorhajónak nevezni. A hajót az  idö múlásával többször is alapvetöen átépitették – rebuilt – , s a tüzérséget megerösitették, az az ágyuk számát megnövelték. A hajótest méreteit is bizonyos határon belül megnövelték. Az a tény, hogy az ágyúk száma az 1610-es 55-röl 1666-ban 92-re növekedett arra utal, hogy az ágyúkkal maximálisan teletömött sorhajók koncepciója ebben az idöszakban alakult ki.

A PR ” teljes hajóként” volt kialakitva, s túlnyomóan keresztvitorlákat hordott.  Egy korai festmány 1613-ból a hajót még egy negyedik árbóccal – Bonaventura árbóc -mutatja. Azomban ezt az árbócot valószinüleg már néhány évvel az épités után eltávolitották. Az orrárbócon volt még egy Sprietmast – egy kis felsö orrárbóc, ami egy kis keresztvitorlát hordozott.

Történet

A PR-t 1641-ben Peter Pett – az épitö Pineas Pett fia – átépitette, s az ágyúk számát 70-re növelte. Az angol Commonweahlt ideje alatt átkeresztelték Resolution-ra, és az elsö angol-holland háború legtöbb csa1652tájában részt vett.

1652 okt. 8-án a Resolutionra átkeresztelt PR részt vett a Kentish Knock-i csatában.  Admiral Robert Blake csata közben áttette a székhelyét a nagyobb de lasúbb Sovereignröl a kisebb, de gyorsabb s fordulékonyabb Resolutionra. A csata kezdetén Blake megkisérelte a holland sorvonalat áttörni, de hajója a Dolphin nevü hajóval együtt túl elöre futott, s a hollandok beszoritották. Csak az utánuk nyomuló továbbbi angol egységek segitségével menekült meg a két hajó nagyobb károktól, az elsüllyesztéstöl, söt talán a zsákmányolástól. A csata a hollandok visszavonulásával végzödött.

Abraham Willaerts - First Dutch War

1653. junius 12.-én a Gabbardi csatában vett részt. A csata mindkét oldalon közelitöleg egyforma számú hajóval kezdödött, s a hollandok számára súlyos veszteséggel végzödött, akik hajói egy szélcsend hatására az angolok könnyü zsákmánya lettek. A hollandok 22 hajót vesztettek el, ezeket az angolok részben elsüllyesztették részben megcsáklyázták, – az angolok egyetlenegyet sem.

1653. augusztus 10-én a Scheveningeni csatában vett részt. A hollandok ebben a csatában megpróbáltákaz angol blokádot áttörni, de 12 hajójuk egyrésze nagy károkat szenvedett, más része elsüllyedt. Ez s az a tény, hogy a holland flottaparancsnok Marteen Tromp életét vesztette, a hollandok morálját erösen aláásta, s visszavonultak. A holland támadást ugyan az angolok sikeresen kivédték, ugyanakkor az angol hajók is annyira károsodtak, hogy a blokádot fel kellett adni. Igy aztán mindkét oldalon a csatát pozitivan értékelték.

J.A.Beerstraaten - Battle of Scheveningen

1660-ban az ágyúk számát provizórikusan 90-re emelték. 1660 és 1663 között Pineas Pett 2. –  az “eredeti” Pineas Pett unokája – felügyeletével a hajót átépitették,  ahol is a méreteit s az ürtartalmát jelentösen megnövelték. Az ágyúk számát 92-re növelték, s elsö osztályba – first rate – sorolták. Valamint visszakeresztelték Royal Prince-re.

1665-ben a második angol-holland háború alatt június 3.-án a Lowestoft-i csatában Edward Montagu zászlóshajójaként szolgált. A hollandoknak sikerült a hajót elfoglalniuk, s már fel is húzták a föárbocra a zsákmánylobogót – Prisenflagge. A Royal James nevü hajónak sikerült a PR-t visszafoglalni, megmentve ezzel a legénységét a fogságtól. A hollandok ebben a csatában 17 hajót s közel 5000 embert vesztettek, s a maradék hajókkal elmenekültek.

1666-ban a RP Admiral George Ayscue parancsnoksága alatt állt. Június 11-én résztvett az un. négynapos csatában, ahol is az angolok és a hollandok az angol partok elött álltak egymással szemben. A harci cselekmények közben az angol Admiral Geoge Monck június 13. reggelén 30 hajóval visszahúzodott a Themse torkolata felé. A hollandok sok fáradsággal követték, de csak jelentéktelen összecsapások történtek. A Royal Prince – az egyik legnagyobb hajó ebben a csatában – azomban zátonyra futott, s igy kiesett a további harcokból. Amikor holland Brander – gyújtóhajók közeledtek, a hajószemélyzet pánikba esett, s bevonta a lobogót. Ayscue admirális kénytelen volt Lieutenant-Admiral Cornelis Tromp elött a Gouda nevü holland zászlóshajó fedélzetén kapitulálni. A holland flottaparancsnok – Lietunant-Admiral Michiel de Ruyter – parancsára a hajót nem tartották meg zsákmányként, hanem felgyújtották, nehogy az angolok visszafoglalják.

Storck - Four Days Battle

Willem van de Velde - De verovering van het Engelse admiraalschip de Royal Prince

Az itt közétett szöveg a német Wikipediában a Prince Royalról megjelent cikk értelemszerü forditása.

Kategóriák:A hajó Cimkék:
  1. Még nincs hozzászólás
  1. Még nincsenek visszakövetések

Powered by WP Hashcash